START ծրագրի շրջանակում քննարկվեցին Հայաստանում նախադպրոցական կրթության համակարգում ներառականության կազմակերպման մարտահրավերները

Երեխաների պաշտպանության ցանցի կողմից՝ Ագրոինվեստ Սերբիա կազմակերպության հետ իրականացվող START ծրագրի շրջանակում քննարկվեցին Հայաստանում նախադպրոցական կրթության համակարգում ներառականության կազմակերպման մարտահրավերները: Ծրագրի փորձագետ Էլինե Սանթրոսյանը ներկայացրեց հետազոտական խնդիրները և մեթոդաբանությունը, որի միջոցով կհաջողվի բացահայտել ոլորտում առկա մարտահրավերները: