Ցերեկային կենտրոնների վերաբերյալ կլոր սեղան նոյ. 23 2015