Ընտանիքների ամրապնման թեմայով կլոր սեղան հունիսի 29 2015