Գրադարան

  • Սույն ձեռնարկը նվիրված է թրաֆիքինգի զոհերի սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերին: Ձեռնարկն անդրադառնում է թրաֆիքինգի երևույթի ընդհանուր նկարագրությանը, դրսևորման ձևերին, բաղադրիչներին, փուլերին և ներկայացնում է թիաֆիքինգից տուժածների և վկաների սոցիալական պաշտպանության կազմակերպումը՝ սոցիալական աշխատանքի համատեքստում: Տես ավելին…

    02.04.15