Այլ հրապարակումներ

 • Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան ս․թ․ դեկտեմբերի 19-20-ին հրավիրում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին մասնակցելու «Միացյալ ձայն՝ հանուն կայուն սոցիալական պետության» երկօրյա վերապատրաստմանը։ Վերապատրաստուման նպատակն է ապահովել սոցիալական պաշտպանության համակարգի ներկա բարեփոխումներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությունը: Վերապատրաստումը տեղի կունենա Աղվերանի «Արթուրս Աղվերան Ռեզորթ» հյուրանոցում։ Մասնակիցների փոխադրումը մարզերից դեպի Աղվերան կկազմակերպվի Ասոցիացիայի կողմից։ Մասնակցության համար խնդրում ենք լրացնել այս […]

  06.12.17

 • Սույն ձեռնարկում ներկայացված է անչափահասների արդարադա – տությունը սոցիալական աշխատա նքի համատեքստում։ Ձեռնարկում առանձին բաժին է նվիրված օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխա ների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկություններին։ Այն կի – րառական կլինի ոլորտում ներգրավված սոցիալական աշխատողների, ի – րավագետների, ուսանողների և, առհասարակ, երեխաների պաշտպա – նության ոլորտում աշխատող մասնագետների համար։ Տես ավելին…

  02.11.15

 • Երեխաներին և ընտանիքներին աջակցող սոցիալական ծառայությունների սույն շտեմարանը ուղղված է երեխաների պաշտպանության ոլորտի մասնագետներին ու շահագրգիռ բոլոր դերակատարներին: Այն ներառում է տվյալներ ոլորտում գործող կազմակերպությունների և կառույցների կողմից իրականացվող ծրագրերի, տրամադրվող ծառայությունների մասին և այլ օգտակար մանրամասներ: Սույն շտեմարանը մշակել է Երեխաների աջակցության կենտրոնը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ՝ «Երեխայակենտրոն արդարադատության ստանդարտների խթանում և հանցավորության կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում: […]

  15.05.15

 • Սույն ձեռնարկը նվիրված է թրաֆիքինգի զոհերի սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերին: Ձեռնարկն անդրադառնում է թրաֆիքինգի երևույթի ընդհանուր նկարագրությանը, դրսևորման ձևերին, բաղադրիչներին, փուլերին և ներկայացնում է թիաֆիքինգից տուժածների և վկաների սոցիալական պաշտպանության կազմակերպումը՝ սոցիալական աշխատանքի համատեքստում: Տես ավելին…

  02.04.15