2015թ. զեկույց

2014-2015թթ.-ին ԵՊՑ-ն իր աշխատանքը կազմակերպել է աշխատանքային խմբերի միջոցով՝ հետևյալ թեմատիկ ուղղություններով՝

-Այլընտրանքային (ընտանեկենտրոն) խնամքի տարբերակների զարգացում,

-Անչափահասների արդարադատության համակարգի բարելավում,

-Ընտանիքների ամրապնդմանն ուղղված քաղաքականության ադվոկացիա,

-Երեխաներին/ընտանիքներին ուղղված սոցիալական ծառայությունների որակի բարելավում

-Պետության կողմից իրականացվող բարեփոխումների, երեխաների պաշտպանության ոլորտին առնչվող ազգային ծրագրերի մոնիտորինգ:

 

2015թ.-ի ընթացքում Ցանցի անդամ կազմակերպությունների ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվը կազմել է ավելի քան 12.000 ընտանիքներ և 62.000 երեխաներ:

 

ԵՊՑ-ն 2015թ.-ին իրականացրել է մի շարք աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել

-երեխայի լավագույն շահից բխող բարեփոխումների ադվոկացիային,

-տարածաշրջանային համագործակցության խորացմանը,

-ԵՊՑ-ի կարողությունների զարգացմանը:

Զեկույցը կարող եք բեռնել: