2012-2014թ. զեկույց

Երեխաների պաշտպանության ցանցը 2012-2014թթ.-ների ընթացքում իրականացրել է մի շարք գործողություններ ուղղված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը, մասնավորապես հետևյալ ուղղություններով մշակել է համառոտ վերլուծություններ.

Խնամքի ընտանեկենտրոն այլընտրանքային տարբերակների զարգացում
Երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների կանխարգելման և վաղ միջամտության բաղադրիչի զարգացում
Անչափահասների արդարադատություն
Խնամքի շարունակականության ապահովում
Մինչև 3 տարեկան երեխաների ինստիտուցիոնալացման կանխարգելում:

Զեկույցը կարող եք բեռնել