Փոփոխություններն իրականացնում են ընտանիքները Ձեռնարկ

Փոփոխություններն իրականացնում են ընտանիքները ձեռնարկը թարգմանվել և տեղայնացվել է INSPIRE-Հայաստան ծրագրի շրջանակում՝ Նյու Վենչուրզ Հիմնադրամի աջակցությամբ։

 

   

ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 0-5           ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 6-11                        ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 12-17

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 0-5         ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 6-11                     ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 12-17