Ո՞վ կարող է դառնալ ԵՊՑ անդամ

 1. Օրենքով սահմանված կարգով ԵՊՑ անդամ կարող է դառնալ Հայաստանի Հարապետության և օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործունեությամբ և/կամ երեխաներին ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք, որոնք ցանկանում են մասնակցել ԵՊՑ գործունեությանը և ընդունում են սույն կանոնադրությունը։  
 2. ԵՊՑ անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունը  ԵՊՑ խորհրդին ներկայացնում է դիմում (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով)։   
 3. ԵՊՑ յուրաքանչյուր անդամ օգտվում է մեկ ձայնի իրավունքից: ԵՊՑ անդամը կարող է Ընդհանուր ժողովի իրավասության հարցերի վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավունքը փոխանցել ԵՊՑ այլ անդամին:
 4. ԵՊՑ խորհրդի ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշում է կայացվում ԵՊՑ նոր անդամի անդամակցության վերաբերյալ:  
 5. ԵՊՑ անդամները կանոնադրության անդամավճարներից բացի ԵՊՑ-ին կարող են նվիրատվության կարգով տրամադրել նաև այլ դրամական կամ գույքային միջոցներ:
 6. ԵՊՑ անդամները պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի իրավունքները
 7. ԵՊՑ անդամ դառնալ ցանկացող կազմակերպությունը պետք է
 • Ցանցի խորհրդին ներկայացնի դիմում 
 • ներկայացնի տեղեկանք, որը ներառում է դիմող կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն 
 • ծանոթանա  և գործի ԵՊՑ կանոնադրության համապատասխան:
 • վճարի ամենամյա անդամավճար:

Անդամակցության դիմումն ու գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը անդամի թեկնածուն ուղարկում է ԵՊՑ աշխատակազմի էլեկտրոնային հասցեին: Աշխատակազմը փաստաթղթերն ուսումնասիրելուց հետո ծանուցում է ԵՊՑ Խորհրդին, որն իր հերթին առցանց կամ դեմառդեմ քննարկում և որոշում է տվյալ կազմակերպության անդամակցության հարցը: Խորհուրդը անդամակցության վերաբերյալ փաստաթղթերը ուսումնասիրելը և որոշում կայացնելը կարող է կազմակերպել Խորհրդի առաջիկա նիստին, բայց ոչ դիմումը ստանալուց հետո 3 ամսից ուշ: 

ՆՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ԵՊՑ-ն նոր անդամներ ներգրավելու նպատակով օգտագործում է մասնագիտական հնարավոր հարթակները (ֆորումներ, համաժողովներ, քննարկումներ և այլն)՝ ներկայացնելու կազմակերպության առաքելությունը, ռազմավարական ուղղությունները և խրախուսելու կազմակերպություններին միանալու Ցանցին: Ընդ որում, անդամ-կազմակերպությունները ևս իրենց հերթին օգտագործում են նշված հարթակները նոր անդամներ ներգրավելու նպատակով: