Անդամակցություն

«Փի-Էյչ-Ինթերնեշնլ» հայկական մասնաճյուղ

«Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ

«Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղ»

«ՍՈՍ մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ

Վորլդ Վիժն

Հայկական Կարիտաս

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման հարցերով նախարարություն

ChildPact

գործընկեր1